Vergoedingen Orthopedische schoentechniek

Vergoeding vanuit de basisverzekering

 • Als u een indicatie heeft voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) of orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC), verbandschoenen, voetprothesen of voetorthesen, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding door uw zorgverzekeraar.

A. Pascal Pouwels Orthopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars

 • Zo kunnen wij (voor u) zorgdragen voor de administratieve verwerking van uw aanvraag, het verkrijgen van de schriftelijke toestemming (indien nodig) en de declaratie naar uw zorgverzekeraar.

B. Wettelijke eigen bijdrage schoenen

 • Voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen en voorlopige orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage.
 • Deze eigen bijdrage bedraagt voor:
  2019: € 131,00. Voor kinderen tot 16 jaar € 65,50 per paar.
 • Enkele zorgverzekeraars bieden vanuit de AV (aanvullende verzekering) een deelvergoeding voor deze wettelijke eigen bijdrage.
 • Voor een aantal zorgverzekeraars dragen wij zorg voor de afrekening van de wettelijke eigen bijdrage. Deze dient u dan bij de aflevering te voldoen. De andere zorgverzekeraars verrekenen het bedrag zelf met u.

C. Voor de overige producten is geen eigen bijdrage verschuldigd

 • Bij orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) is de aankoop van de confectieschoenen voor uw eigen rekening en de orthopedische aanpassingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • De verbandschoenen worden geheel vergoed, maar indien zij uitgevoerd moeten worden met orthopedische voetbedden, zijn deze voetbedden mogelijk gedeeltelijk voor uw eigen rekening (zie hiervoor uw AV).
 • Een voetprothese en een enkel-voetorthese worden geheel vergoed.

2. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering (AV)

 • Indien u een aanvullende verzekering heeft, zal uw zorgverzekeraar veelal ook steunzolen (orthopedische voetbedden), podotherapie, nagelbeugels, teenortheses, vilttherapie en pedicure (diabetes en reuma) vergoeden.

3. Vergoedingen van werkschoenen

 • Indien u specifiek voor uw werk schoenen nodig heeft, dan kunnen deze vergoed worden door het UWV. Het is van belang dat u een indicatie heeft voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen of orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen en dat u al eens schoenen heeft verkregen via uw zorgverzekeraar.
 • Voor meer informatie kunt u de site van het UWV bezoeken of uw huidige behandelaar bij Pascal Pouwels Orthopedie raadplegen.

4. Onderstaand enkele zaken die voor u van belang kunnen zijn

A. Verplicht eigen risico

 • Het verplicht eigen risico is een wettelijk vastgesteld bedrag dat u zelf aan uw zorgverzekeraar moet betalen als u gebruik maakt van de zorg.
  Voor 2019 geldt een verplicht eigen risico van € 385,00
  (dit eigen risico is niet van toepassing bij kinderen tot 18 jaar).
 • Bepaalde zorg is uitgesloten van het verplicht eigen risico. Uw eigen risico wordt niet aangesproken bij bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, het gebruik van bepaalde medicijnen, verloskundige zorg en kraamzorg, griepprik voor risicogroepen enz. De zorg die u heeft verzekerd via uw aanvullende verzekering valt ook niet onder het verplicht eigen risico.
 • Als de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, zullen zij u veelal de mogelijkheid bieden het eigen risico gespreid over het jaar te betalen. Met name als u in het begin van het jaar het verplichte eigen risico ineens zou moeten betalen kan dit wenselijk zijn. Neem omtrent deze mogelijkheid contact op met uw zorgverzekeraar.

B. Wat de overheid nog voor u kan doen

 • Indien u hoge zorgkosten heeft en chronisch ziek bent, dan is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor compensatie. Indien u chronisch ziek bent, krijgt u automatisch bericht van het CAK. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u naar www.hetcak.nl.
 • Als u ziektekosten heeft die boven een bepaalde drempel komen dan zijn deze fiscaal aftrekbaar. Onder deze kosten vallen ook de wettelijke eigen bijdrage en onder andere steunzolen (orthopedische voetbedden). Voor meer informatie gaat u naar de site van de belastingdienst; specifieke zorgkosten.
 • Het is altijd mogelijk dat in de loop van het jaar de overheid en/of de zorgverzekeraar wijzigingen aanbrengen. Aan deze informatie kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

C. Raadpleeg de informatie van uw zorgverzekeraar